انیمیشن طراحی ویلای مسکونی مدرن

اشتراک گذاری

طراحی ویلای مسکونی مدرن با اسکچاپ

موقعیت : بابل ، مرزیکلا ، ساخته شده در 1399

(طرح برای یک زمین ویلایی در چالوس اتود زده شده بود و در زمین مشابهی در شهر مرزیکلا ساخته شد)

طرح و اجرا: محمد سابقی ، سارا موسوی

مدلسازی و رندرینگ با اسکچاپ و ویری 2019

Sketchup pro 2019 & VRay for skp

طراحی، مشاوره و اجرای ویلاهای مدرن ، طراحی داخلی

گروه معماران آپادانا

www.apadana-ag.ir

09120716771

اشتراک گذاری