طراحی خانه سنتی ایرانی

اشتراک گذاری

طراحی خانه سنتی به سبک سنتی ایرانی (باززنده سازی خانه بصیری شیراز)

طراح و ایده پرداز: محمد سابقی ، سارا موسوی

Sketchup pro 2016 & VRay for skp

طراحی، مشاوره در زمینه طراحی داخلی و بازسازی

گروه معماران آپادانا

www.apadana-ag.com

02188745513- 09120716771

اشتراک گذاری