برچسب: بهبود کیفیت رندر

دوره های آموزشی تخصصی اسکچاپ و ویری اسکچاپ

دوره های آموزشی تخصصی اسکچاپ و ویری اسکچاپ ، به صورت ماهیانه در استودیو آموزشی اسکچاپرز برگزار می گردد.  کارگاه های تخصصی شهرستان هم در...

در مورد نویز در رندر ویری اسکچاپ

در مورد نویز ( لکه های ریز و درشت تیره در رندرها) ...